ATEX ve MEVZUATLAR

 Resim22

atex-logo 

     ATEX NEDİR?

 

     •Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX direktifleri 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. ATEX, Fransızca    “ATmosphéresEXplosives” kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden oluşmuş bir kelimedir ve Patlayıcı Atmosferler anlamına gelmektedir.

 

     ATEX SERTİFİKASI NEDİR?

 

     •Patlayıcı,parlayıcı ve kolay yanıcı ortamlarda kullanılan ürünlere ve üretimin yapıldığı yere alınan uluslararası sertifikadır.

 

AB ATEX DİREKTİFLERİ NELERDİR?

Biri ekipmanların üreticileri ve diğeri de kullanıcıları için olmak üzere iki adet ATEX direktifi vardır.

 

Birincisi (ATEX 95) Ekipman Direktifi 94/9/EC olarak; Potansiyel Patlayıcı Atmosferlerde kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu Sistemler Talimatıdır. Kısaca ATEX için güvenli ekipman direktifidir.

 

İkincisi (ATEX 137) Çalışma Yeri Direktifi 99/92/EC olarak; Patlayıcı Atmosferlerden Potansiyel Riskteki Çalışanların İş Güvenliğinin ve Sağlığının İyileştirilmesi İçin Minimum Gereklilikler Talimatıdır. Kısaca ATEX için işçi koruma direktifidir.

 

Patlayıcı ortamlarla (EXproof ) ilgili standartlar ve uygulamalar bu her iki ATEX talimatlarına uygun olmak zorundadır. Ortak Pazar Ülkeleri kendi ulusal yasa, standart, yönetmelik talimat ve saire gibi konu ile ilgili tüm mevzuatlarını ATEX 100a ve ATEX 137’ye uyumlu hale getirmek zorundadırlar ve de uyumlu hale getirmişlerdir.

 

ÜLKEMİZDE ATEX MEVZUATI NASILDIR?

 

•Bu direktifler gereği ülkemizde de ATEX için birinci yönetmeliğimiz olarak “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik(94/9/AT)”” 27.10.2002 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 30.12.2006 tarihinde tamamen yenilenmiştir. İkinci yönetmeliğimiz olarak “Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik (99/92/EC)” ise 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş, 30.05.2013 tarihinde tamamen yenilenmiştir.  

 Bu yönetmeliklerdeki eksiklikler ise 20.06.2012 tarihinde onaylanan ve 30.06.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Yeni İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ile düzeltilip desteklenmiştir.

 

•ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünlerde EX onaylı olma ve sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir.Ex korumalı aletlere Avrupa Normuna uyumluluk belgesi alınması mecburiyeti bulunmaktadır.

 

RESİM 25

 

Üretici firmalar EX Uygunlukları olmamalarına rağmen web sitelerinde ATEX (EX) logosunu kullanarak exproof piyasasını ciddi yanıltma yoluna gitmektedirler.

 

ATEX DİREKTİFLERİ’ne uygun üretim yapmak başka ürünü belgelendirebilmek başka bir şeydir.

 

EX UYGUNLUK SERTİFİKASI (ATEX); ürün uzun zaman, çok sayıda test ve deneyden geçirildikten sonra verilebilen uluslararası bir belgedir.

 

ATEX DİREKTİFLERİ aynı zamanda üreticilere ciddi yaptırımlar da getirmektedir.Ciddi testler,personel eğitimleri bir yana ATEX deklarasyonu gereği direktifler doğrultusunda üretilen her ürün uluslararası ATEX işaretlemesi içermek zorundadır. Bu işaretlemelerde sertifika numarası, grup kodu, teçhizat kodu, kullanım sınıfları (zone bölgeleri), üretim yılı,firma kodu gibi bilgiler olmak zorundadır. Bu kodlama her ürün için aynı değildir. Her üründe farklılıklar içerir.

 

RESİM 24

 

TEKTAŞ alaşımı ise tüm Zone’larda kullanlabilen, berilyum içermeyen, mukavemeti %100 sağlanmış, Ex Uygunluk Sertifikalı (ATEX) , yeni buluş patentli dünya üzerindeki kıvılcım çıkarmayan tek alaşımdır.

 

Ürünlerimiz uluslararası ATEX DİREKTİFLERİ’ne uygunluğu saptanmış ve EX Uygunluk Sertifikası (ATEX) almayı başarmış özel ürünlerdir.

 

LÜTFEN ; Exproof malzeme temininde personelinizin ve kuruluşunuzun can ve mal güvenliği için EX UYGUNLUK (ATEX) SERTİFİKASI şartı arayınız…
 
Bu kategoriden diğerleri: ZONE SINIFLANDIRMASI »